Watman -suodattimet

Veden laatu

Katso Yleisesite

Sopivan suodatintyyppiä varten meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Tässä auttaa vesilaboratorion tekemä talousvesitutkimus tai tekemämme vesianalyysi ja koesuodatus.

Fe-suodatinsarja säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja.

Suodatettu vesi säilyttää viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävän pumpun avulla. Laitteet poistavat raudan ja mangaanin lisäksi rikkivetyä sekä aggressiivista hiilihappoa sekä jonkin verran humusta. Erikoissuodattimet poistavat lisäksi muita epäpuhtauksia, kuten radonia tai suolaa.

LAITTEEN TYYPPI, KOKO JA ASENNUS

Kiintoaineiden erotus eli mekaaninen suodatus

WatMan Cintropur suodattimet kotitalouskäyttöön

NW 18
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 3,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 25
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 5,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 32
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 6,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 25 DUO-CTN
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 25 TE-CTN
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
NW 32 TE
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C

WatMan Cintropur suodattimet teollisuuskäyttöön

NW 500
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 18 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 650
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 25 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 800
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 32 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ
NW 500 TE
 • Keskimääräinen virtausnopeus: 2 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
Aktiivihiili 3,4 l
 • Laatu CINTROPUR SCIN

Fe-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Raudan, mangaanin ja humuksen suodatus

Fe-sarjan suodattimien toiminta perustuu luonnolliseen suodatukseen. Epäpuhtaudet saostetaan erikoismassaan, joka on poltettua luonnon kiviainesta. WatMan-suodattimien tarvitsema pesuvesimäärä on pieni.

Raudan ja mangaanin poisto

IX-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Ionivaihtosuodatus

IX-sarjan toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesilinjaan veden-pehmennyssuodatin IX. Käsitelty vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla voidaan suodattaa vedestä pois uraania.

Kovuuden-, raudan-, mangaanin- ja humuksen poisto

MLF-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Katalyyttinen suodatus

MLF-sarjan laitteilla voidaan poistaa monenlaisia epäpuhtauksia. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa.

Laitteen toiminta koostuu sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja pesuja, joista pesulla massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Massa vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.

Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto

RnAI-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Radon, rikkivety, hiilidioksidisuodatus

RnAI-sarjan ilmastuslaitteet sopivat sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen. Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus valvoo koko vesihuoltojärjestelmää ja tekee siitä täysin automaattisen.

Radonin ja uraanin poisto

RnH- ja RnAH -sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Aktiivihiilisuodatus

RnH- ja RnAH-sarjan laitteet ovat toinen hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi, joista RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten radon-määrien poistamiseen.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi. Malleissa RnH tätä mahdollisuutta ei ole.

Radonin ja uraanin poisto

RO-sarja

Katso todistus sinilevämyrkkyjen poistumisesta (PDF: 81 kt) Katso laitteen toimintaperiaate kuvana >  Käänteisosmoosi

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua; tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejekti vie mukanaan yli 90 %:ia raakaveden epäpuhtauksista.

Laitteet asennetaan joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienin laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan yleensä puhtaan veden varastosäiliöllä ja erillisellä paineenkorotuksella.

RO-sarjan laitteilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. Suomen oloissa suolaa esiintyy runsaasti erityisesti rannikkoalueella. Liika suola on terveydelle haitallista, se ruostuttaa vesilaitteita ja lyhentää niiden käyttöikää.

Sekä nitraatin että fluoridin negatiiviset vaikutukset ovat merkittävimmät lapsille, joskin myös aikuisten on vältettävä yhdisteitä.

www.vedensuodatin.fi Merivedestä juomavettä, Bluewater Prowat

Merivedestä juomavettä video:

Kaivo- ja järvivedestä juomavettä, Bluewater Spiritwat Merlin käänteisosmoosijärjestelmä WatMan käänteisosmoosi

C-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Alkalointisuodatus

C-sarjan laitteet - samoin kuin sarja FeAC ja osa MLF-laitteista sopii veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Vesi tulee alkaloida eli veden pH-arvoa tulee nostaa silloin, kun kupari- tai muut metalliputket osoittavat syöpymisen merkkejä.

Investointi- samoin kuin käyttökustannukset ovat saavutettavaan hyötyyn nähden minimaaliset: investoinnissa puhutaan pienimmillään muutamasta sadasta eurosta, käytön osalta jopa vain 10 - 15 eurosta vuodessa. Laite asennetaan ennen painesäiliötä.

Happaman veden neutralointi

UV-Desinfiointi

WatMan-Cintropur UV-desinfiointi WatMan-Sterilight UV-desinfiointi Järvivesisuodatin TRIO-UV

Omakotitalot Arvioi vedenkulutusta

Omakotitalon vedenkulutus on yleensä pienempi kuin 20 l/min. Jo pienimmät WatMan-suodattimet riittävät puhdistamaan yhden tai jopa kahden talouden veden. Pienen kokonsa vuoksi laitteet voidaan asentaa myös ahtaisiin paikkoihin.

Automaatio WatMan-suodattimet ovat automaattisia, jolloin ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. Toimitamme laitteita myös käsikäyttöisinä.

Kemikaalit Fe-sarjan suodattimet eivät tarvitse kemikaaleja. IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl).

Suodattimen kokonaiskustannukset WatMan-suodattimet ovat hankintahinnaltaan edullisia. Asennuskustannukset jäävät laitteen yksinkertaisuuden vuoksi tyypillisesti sadan euron molemmin puolin; laite voidaan usein asentaa jopa itse. Laite ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, massan tarkastus ja lisäys on helppoa.

Takuut WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja tottakai kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitus Vakiolaitteet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Suodattimen saat lähes minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseemme sisältyy aina selkeät asennus- ja käyttöohjeet.

Muuta huomioitavaa WatMan-suodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on viemäri. Kokoamme laitteet aina komponenteista, joiden hinta-laatusuhde on kohdallaan tai räätälöimme ne alusta asti itse.

Aktiivihiileen perustuvien RnH-sarjan laitteiden asennus tulee tehdä 3–5 metrin etäisyydelle oleskelutiloista. Vaihtoehtoisesti laitteet tulee asentaa kaivon läheisyyteen tai eristää säteilysuojauksella.

IX HK ja C-sarjan asennus FeA-, MLFA Suodattimen asennus

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tilaus- ja toimitusehdot verkkokaupassamme

Myyjä:

Myyjänä, jatkossa myös toimittaja, toimii Oy Pumppulohja Ab. Osoite Laatutie 4, 09430 Saukkola. Puhelin 020 741 7220 ja sähköposti info@pumppulohja.fi 

Pumppulohja-WatMan on luotettava ja vakavarainen yhteistyökumppani. Siitä on osoituksena D&N:n myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus.

Hinnat:

Hinnat on kerrottu kunkin tuotteen yhteydessä. Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. Kuljetuksen osuus hinnoitellaan ennen maksun suoritusta erikseen. Kaikki verkossa näkyvät hinnat koskevat vain kotisivujemme kautta ostoskorilla tehtäviä tilauksia.

Vastuu hintavirheistä: Oikeus hinnanmuutoksiin ja virheellisten hintojen muutoksiin pidätetään. Mikäli tuotteen hinta on noussut tilauksen lähettämisen jälkeen, myymme tilatut tuotteet tilaushetken hinnalla. Varaamme kuitenkin oikeuden hylätä tehty tilaus, mikäli hinnoittelussa on toimittajasta riippumaton virhe. Palautamme silloin suoritetun maksun automaattisesti.

Toimitustapa:

Tuotteet toimitetaan postitse tai ilmoitetun kuljetusyhtiön kuljettamina tilaajan valitseman tavan mukaisesti. Tuotteet ovat myöskin ilman eri kustannusta haettavissa tehtaaltamme erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Toimitusaika: Tuotteiden toimitusaika on tuotekohtaisesti joko heti varastosta tai 3-7 päivää, jolloin todellinen toimitusaika on 3 – 10
vrk tilauksesta. Pidemmistä toimitusajoista erikoistuotteille ilmoitamme erikseen.
Pikatoimitustapa, jolloin toimitus tapahtuu tilauspäivän tai sitä seuraavan arkipäivän kuluessa, valitaan erikseen.

Maksutapa:

Yksityishenkilönä tilattaessa hinnoissa on otettu huomioon ns. verkkokauppa-alennus, joka edellyttää tuotteiden maksamista verkkomaksuna verkkokaupan etusivulla näkyvien pankkien pankkipalveluna. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Jälleenmyyjille toimitamme tuotteita erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Toimitusmaksu:

Ennen tilauksen vahvistusta toimituskustannukset ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Toimituskulujen osuus on postitustuotteille alkaen 5 euroa ja kuljetusliikekuljetuksissa alkaen 20 euroa. Verkkokauppatilauksessa ostaja on oikeutettu verkkokauppa-alennukseen myöskin siinä tapauksessa, että hän noutaa tuotteet itse tehtaalta. 

Pikatoimituksesta perimme erillisen pikatoimituslisän 10 euroa, kun tilauksen arvo on alle 200 euroa tai 25 euroa, kun tilauksen arvo yli 200 euroa. Pikatoimitusrahti peritään 1½-kertaisesti korotettuna.

Tilauksen sitovuus:

Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun asiakas on jättänyt tai maksanut tilauksen. Vahvistamme yli 1000 euron tilaukset erikseen sähköpostitse tai puhelimitse. Varaamme oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä isommissa erissä tai erikoistuotteiden osalta esimerkiksi huonosta saatavuudesta johtuen. Toimittajan vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus missä tahansa vaiheessa, myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty. Katso rajoitukset kohdassa alla.

Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan, katso kohta alla. Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Tilaajan selvilleottovelvollisuus:

Ennen tilauksen antamista tilaajan tulee tutustua tuotteen tuoteselosteeseen verkkosivuillamme, tuotteeseen tehtaallamme tai keskustelemalla myyntihenkilöstömme kanssa. Selvissä tuotevirhetapauksissa toimittajat voivat vedota erehdykseen, jos kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan.

Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä. Tämän vuoksi esitetyt kuvat saattavat olla ohjeellisia, ja niissä saattaa olla poikkeamia esimerkiksi värin osalta. Kuvan mahdollisilla poikkeamilla ei ole vaikutusta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai toimintatapaan.

Muistutukset ja palautusoikeus:

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty.

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen vasta tuotteiden toimituksen jälkeen ilman perusteltua syytä - kuten tuotevirhettä -, puhutaan yksipuolisesti kaupanpurusta. Yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä palautamme tuotteista jo maksetun kauppasumman. Emme kuitenkaan palauta yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä jo maksettuja toimituskuluja, jotka jäävät tilaajan maksettaviksi.

14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa ja etämyynnissä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa verkkokaupasta tilaamansa tuote viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, palautusilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Tuote on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua palautusilmoituksen tekemisestä.

Tuotetietovirheen tai tuotevirheen takia tehtävä palautus on postitse asiakaspalautuksena maksuton. Jos tuote palautetaan kuljetusyhtiöpalveluna, toimittajan sopimusrahtinumero tulee aina ilmoittaa. Ostohetkeksi katsotaan se päivä, jolloin lähetys on vastaanotettu tai noudettu postista.

Verkkokauppamyynnin palautusoikeus koskee käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautusaikana kuluttajalla on oikeus tutustua tuotteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan tuotteen liikkeestä. Kuluttaja voi avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen tavaraa menettämättä palautusoikeuttaan. Hän ei voi kuitenkaan ottaa tavaraa käyttöön. Tuotteen käyttöönoton jälkeen tuote ei ole vapaasti palautettavissa, vaan tuotetta koskee yleiset takuusääntömme, kohta alla.

Poikkeustapauksessa voimme hyväksyä myyntikelvottoman, puutteellisen tai palautusajan ylittävän tuotteen palautuksen. Veloitamme kuluja kuitenkin vähintään 30% palautettavan tuotteen hinnasta.

Takuut:

Kaikilla tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Tuotekohtaisesti takuumme on yleisimmin 12-24 kuukautta. Kuluttajasuojalain mukaisesti ostajan on ilmoitettava virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

Reklamaatio

Tuotteessa ilmenevän vian tai ongelman ilmetessä, täyttäkää oheinen reklamaatiolomake. Näin osaamme paremmin palvella Teitä.

https://www.pumppulohja.fi/pag...

Noudatamme Suomen lakia aina. Noudatamme lisäksi Suomessa yleisesti käytössä olevia sopimus- ja takuuehtoja.

Katso hinnasto:

https://www.pumppulohja.fi/fil...

Täydellisen tuotekohtaisen takuun saa pyydettäessä sähköpostiosoitteesta info@pumppulohja.fi tai info@watman.fi .

Lähetä tarjouspyyntö

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä

Hyväksyn evästeiden käytön