Mitä vesianalyysit kertovat

Vesianalyysien tulkinta (PDF:610 kt)

Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön päätökset n:o 401/2001 ja 461/2001 määrittelevät talousveden enimmäispitoisuudet eri epäpuhtauksille. Seuraavassa on kuvattu kunkin epäpuhtauden alkuperää ja vaikutuksia, suluissa ilmoitetaan lisäksi suurin sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus.

Suodatuksen kannalta vesianalyysin tärkeimmät parametrit ovat pH, rauta, mangaani, permanganaatti, sähkönjohtavuus, kovuus sekä bakteerit.

 

Bakteerit

Taustalla Big Blue-suodattimet patruunoineen, oikealla edessä FP2-suodatin patruunoineen.

Katso esite > UV-desinfiointi Lämpökestoiset ja koliformiset: (1 kpl/100 ml; 100 kpl/100 ml) Kotitalouskaivoissa koliformisten bakteerien esiintyminen on yleensä merkki pinta vesien pääsystä kaivoon.

Lämpökestoisten koliformisten bakteerien (E-coli) esiintyminen on merkki ulosteperäisestä saastumisesta. Kaivo on syytä puhdistaa ja desinfioida.

 

pH (6,0.. 9,5 / 6,5.. 9,5)

Katso esite > Hallittu pH:n kohotus pH kuvaa veden happamuutta tai emäksisyyttä. Happamat luonnonvedet, joissa pH on alle 7, ovat Suomessa yleisiä. Happamuus johtuu aggressiivisesta hiilihaposta, joka voi syövyttää metalliputkia aiheuttaen vesivahinkoja. Veden alhainen pH voi aiheuttaa ihoärsytystä. Vihertävä väri vesikalusteissa tai hiuksissa on merkki alhaisesta pH-arvosta.

 

Sähkönjohtavuus ja suolat (2500/400 µS/cm)

Katso esite > Suolan, fluoridin, nitraatin sekä arseenin poisto Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden suolojen - kuten NaCl - määrää. Korkea johtokyky on osoitus runsaasta suolamäärästä, joka on haitallista sekä terveydelle että korroosion muodossa vesilaitteille.

Kloridi aiheuttaa veteen makua ja vesilaitteiden korroosiota, kun pitoisuus saavuttaa arvon 50.. 200 mg/l. Natriumpitoisuus ei saa ylittää arvoa 200 mg/l. Mm. liiallinen suola, nitraatti, fluoridi ja arseeni voidaan poistaa kalvomenetelmällä (malli RO 650).

 

Väri (40 mg Pt/l) ja haju

Puhdas vesi on väritöntä ja hajutonta. Väriä veteen aiheuttavat mm. humus, rauta sekä mangaani. Kuparipitoinen vesi, johon lisätään pesuainetta, voi värjäytyä voimakkaasti. Hajua veteen aiheuttavat mm. rikkivety, mangaani tai orgaaniset yhdisteet.

 

Saostumat

Saostumia aiheuttavat rauta, jonka väri vaihtelee punertavasta ruskeaan, mangaani - väriltään tummaa; kovuus - väriltään vaaleaa tai raudan kanssa yhdessä ruskeaa; humus - väriltään keltavihreästä ruskeaan; kupari muiden yhdisteiden kanssa - väriltään sinivihreää.

Porakaivoissa voi esiintyä lisäksi hiekkaa ja pintavesissä mm. roskia tai sammalta.

 

KMnO4-LUKU (20/12 mg/l)

KMnO4-luku kuvaa vedessä olevan orgaanisen, lahoavan aineen määrää. Suomessa orgaaninen aine on tyypillisesti humusta, joka vaikuttaa sekä ulkonäköön että makuun ja voi edesauttaa saostumien muodostumista. Katso esite

 

Rauta (0,4/0,2 mg/l)

Rauta (eli ruoste) on humuksen ohella kaivojen yleisin epäpuhtaus. Rautamäärän ylittäessä pitoisuuden 1 mg/l esiintyy vedessä pistävää, metallista makua ja mahdollisesti sakkaa.

Jo pienemmät pitoisuudet aiheuttavat värjäytymiä saniteettitiloissa ja pyykissä. Suuret rautamäärät voivat tukkeuttaa vesilaitteita sekä ruostuttaa putkia ja astioita. Katso esite

 

Mangaani (0,1/0,05 mg/l)

Katso esite  |  Katso mangaanin vaikutuksesta älykkyysosamäärään Mangaani esiintyy tavallisesti yhdessä raudan kanssa, satunnaisesti myös yksinään. Mangaanin haitalliset ominaisuudet ovat samat kuin raudalla, mutta jo pienemmissä pitoisuuksissa.

 

Kovuus (Vain ohjeellinen Ca 100/50 mg/l)

Katso esite > Mangaanin ja humuksen poisto Kovuudella tarkoitetaan veteen liuenneita kalsiumia ja magnesiumia, jotka ovat terveyden kannalta hyödyllisiä. Kovuus kuitenkin muodostaa lämmönvaihtimissa ja muissa vesilaitteissa ns. kattilakiveä, joka heikentää lämmönsiirtoa. Kovassa vedessä tarvitaan enemmän pesuainetta kuin pehmeässä vedessä. Vesi on kovaa, kun kovuus ylittää arvon 10° dH.

 

Alkaliteetti

Alkaliteetti kuvaa veden puskurikapasiteettia ja on emäksisesti käyttäytyvien yhdisteiden - hydroksidi, karbonaatti ja bikarbonaatti - summa.

 

Fluoridi (1,5 mg/l)

Katso esite > Suolan, fluoridin, nitraatin sekä arseenin poisto Fluoridi on peräisin maaperästä, liiallinen fluoridi aiheuttaa hammaskiilteen muodostumishäiriön.

 

Typpiyhdisteet (NH4 0,5 mg/l; NO3 50 mg/l; NO2 0,5 mg/l)

Katso esite > Suolan, fluoridin, nitraatin sekä arseenin poisto Typpiyhdisteitä joutuu vesiin orgaanisen aineen hajoamistuotteina, lannoitteista sekä jätevesien mukana. Ammonium heikentää veden hajua ja makua ja lisää korroosiota. Erityisesti pienten lasten ja raskaana olevien naisten tulee välttää nitraattipitoisia vesiä.

 

Kupari (2,0 mg/l)

Katso esite > Hallittu pH:n kohotus Kupari on yleensä peräisin putkistosta, josta alhainen pH saa sitä liukenemaan. Kuparipitoisuus on lämminvesipuolella suurempi kuin kylmällä puolella. Kupari aiheuttaa veteen metallista makua, edistää korroosiota ja värjää vesilaitteet sekä hiukset vihertäväksi.

 

Arseeni ja uraani

Raskasmetalleista osa on välttämättömiä hivenaineita - kuten sinkki - toisaalta osa on ympäristömyrkkyjä - kuten lyijy, uraani, kadmium ja arseeni.

Syöpävaaran lisäksi juomaveden arseeni voi pahentaa tupakoinnin vaikutuksia ja estää DNA:n luontaisen itsekorjaavan mekanismin toiminnan. Ohessa linkki englanninkieliseen alkuperäiseen julkaisuun. Raskasmetallit ovat peräisin maa- tai kallioperästä tai erilaisista päästöistä. Uraanin tiedetään lisäävän virtsan kalsium-, fosfaatti- ja glukoosipitoisuuksia ja edesauttavan osteoporoosin syntyä. Katso esite

 

Radon (100/300 Bq/l)

Katso esite > Radonin ja uraanin poisto Radon on kaasumainen radionuklidi, jota esiintyy yleisesti ainakin suomalaisessa ja ruotsalaisessa kallioperässä; porakaivovesistä on mitattu lukemia 70.000 Becquereliä/l.

Radon lisää merkittävästi syöpäriskiä, mikäli altistuminen on voimakasta. Radon esiintyy usein yhdessä uraanin kanssa, hyvin ilmastetuissa pintakaivoissa radonia ei esiinny.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tilaus- ja toimitusehdot verkkokaupassamme

Myyjä:

Myyjänä, jatkossa myös toimittaja, toimii Oy Pumppulohja Ab. Osoite Laatutie 4, 09430 Saukkola. Puhelin 020 741 7220 ja sähköposti info@pumppulohja.fi 

Pumppulohja-WatMan on luotettava ja vakavarainen yhteistyökumppani. Siitä on osoituksena D&N:n myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus.

Hinnat:

Hinnat on kerrottu kunkin tuotteen yhteydessä. Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. Kuljetuksen osuus hinnoitellaan ennen maksun suoritusta erikseen. Kaikki verkossa näkyvät hinnat koskevat vain kotisivujemme kautta ostoskorilla tehtäviä tilauksia.

Vastuu hintavirheistä: Oikeus hinnanmuutoksiin ja virheellisten hintojen muutoksiin pidätetään. Mikäli tuotteen hinta on noussut tilauksen lähettämisen jälkeen, myymme tilatut tuotteet tilaushetken hinnalla. Varaamme kuitenkin oikeuden hylätä tehty tilaus, mikäli hinnoittelussa on toimittajasta riippumaton virhe. Palautamme silloin suoritetun maksun automaattisesti.

Toimitustapa:

Tuotteet toimitetaan postitse tai ilmoitetun kuljetusyhtiön kuljettamina tilaajan valitseman tavan mukaisesti. Tuotteet ovat myöskin ilman eri kustannusta haettavissa tehtaaltamme erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Toimitusaika: Tuotteiden toimitusaika on tuotekohtaisesti joko heti varastosta tai 3-7 päivää, jolloin todellinen toimitusaika on 3 – 10
vrk tilauksesta. Pidemmistä toimitusajoista erikoistuotteille ilmoitamme erikseen.
Pikatoimitustapa, jolloin toimitus tapahtuu tilauspäivän tai sitä seuraavan arkipäivän kuluessa, valitaan erikseen.

Maksutapa:

Yksityishenkilönä tilattaessa hinnoissa on otettu huomioon ns. verkkokauppa-alennus, joka edellyttää tuotteiden maksamista verkkomaksuna verkkokaupan etusivulla näkyvien pankkien pankkipalveluna. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Jälleenmyyjille toimitamme tuotteita erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Toimitusmaksu:

Ennen tilauksen vahvistusta toimituskustannukset ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Toimituskulujen osuus on postitustuotteille alkaen 5 euroa ja kuljetusliikekuljetuksissa alkaen 20 euroa. Verkkokauppatilauksessa ostaja on oikeutettu verkkokauppa-alennukseen myöskin siinä tapauksessa, että hän noutaa tuotteet itse tehtaalta. 

Pikatoimituksesta perimme erillisen pikatoimituslisän 10 euroa, kun tilauksen arvo on alle 200 euroa tai 25 euroa, kun tilauksen arvo yli 200 euroa. Pikatoimitusrahti peritään 1½-kertaisesti korotettuna.

Tilauksen sitovuus:

Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun asiakas on jättänyt tai maksanut tilauksen. Vahvistamme yli 1000 euron tilaukset erikseen sähköpostitse tai puhelimitse. Varaamme oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä isommissa erissä tai erikoistuotteiden osalta esimerkiksi huonosta saatavuudesta johtuen. Toimittajan vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus missä tahansa vaiheessa, myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty. Katso rajoitukset kohdassa alla.

Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan, katso kohta alla. Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Tilaajan selvilleottovelvollisuus:

Ennen tilauksen antamista tilaajan tulee tutustua tuotteen tuoteselosteeseen verkkosivuillamme, tuotteeseen tehtaallamme tai keskustelemalla myyntihenkilöstömme kanssa. Selvissä tuotevirhetapauksissa toimittajat voivat vedota erehdykseen, jos kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan.

Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä. Tämän vuoksi esitetyt kuvat saattavat olla ohjeellisia, ja niissä saattaa olla poikkeamia esimerkiksi värin osalta. Kuvan mahdollisilla poikkeamilla ei ole vaikutusta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai toimintatapaan.

Muistutukset ja palautusoikeus:

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty.

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen vasta tuotteiden toimituksen jälkeen ilman perusteltua syytä - kuten tuotevirhettä -, puhutaan yksipuolisesti kaupanpurusta. Yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä palautamme tuotteista jo maksetun kauppasumman. Emme kuitenkaan palauta yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä jo maksettuja toimituskuluja, jotka jäävät tilaajan maksettaviksi.

14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa ja etämyynnissä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa verkkokaupasta tilaamansa tuote viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, palautusilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Tuote on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua palautusilmoituksen tekemisestä.

Tuotetietovirheen tai tuotevirheen takia tehtävä palautus on postitse asiakaspalautuksena maksuton. Jos tuote palautetaan kuljetusyhtiöpalveluna, toimittajan sopimusrahtinumero tulee aina ilmoittaa. Ostohetkeksi katsotaan se päivä, jolloin lähetys on vastaanotettu tai noudettu postista.

Verkkokauppamyynnin palautusoikeus koskee käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautusaikana kuluttajalla on oikeus tutustua tuotteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan tuotteen liikkeestä. Kuluttaja voi avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen tavaraa menettämättä palautusoikeuttaan. Hän ei voi kuitenkaan ottaa tavaraa käyttöön. Tuotteen käyttöönoton jälkeen tuote ei ole vapaasti palautettavissa, vaan tuotetta koskee yleiset takuusääntömme, kohta alla.

Poikkeustapauksessa voimme hyväksyä myyntikelvottoman, puutteellisen tai palautusajan ylittävän tuotteen palautuksen. Veloitamme kuluja kuitenkin vähintään 30% palautettavan tuotteen hinnasta.

Takuut:

Kaikilla tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Tuotekohtaisesti takuumme on yleisimmin 12-24 kuukautta. Kuluttajasuojalain mukaisesti ostajan on ilmoitettava virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

Reklamaatio

Tuotteessa ilmenevän vian tai ongelman ilmetessä, täyttäkää oheinen reklamaatiolomake. Näin osaamme paremmin palvella Teitä.

https://www.pumppulohja.fi/pag...

Noudatamme Suomen lakia aina. Noudatamme lisäksi Suomessa yleisesti käytössä olevia sopimus- ja takuuehtoja.

Katso hinnasto:

https://www.pumppulohja.fi/fil...

Täydellisen tuotekohtaisen takuun saa pyydettäessä sähköpostiosoitteesta info@pumppulohja.fi tai info@watman.fi .

Lähetä tarjouspyyntö

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä

Hyväksyn evästeiden käytön