Pumppulohjan historia


Pumppulohjan juuret ovat syvällä Lohjan historiassa

Pumppulohjan sukupuun alusta löytyy pumppuja valmistanut Iskumetalli Oy. Vuonna 1946 Lohjan Kalkkitehdas Oy osti Iskumetallin, joka kaksi vuotta myöhemmin alkoi pumppuvalmistuksen rinnalla Luxor-radioiden lisenssivalmistajaksi.

ISKUMETALLI valmisti Lohjan tehtaallaan Luxor-radioiden lisäksi mm. Mobila-lämpöjohtopumppuja. Ilmoitus HS 25.01.1953

Vuonna 1956 valikoimassa oli jo ISKU-nimisiä pumppuja. Tänä päivänä, yli 65 vuotta myöhemmin ISKU-Jet -vesiautomaattipumput ja ISKU-vesirengaspumput ovat nykyaikaisia, tehokkaita ja kestäviä. ISKU on edelleen laatutietoisen valinta. Ilmoitus HS 18.06.1956

Vuonna 1958 ISKUMETALLI aloitti pumppujen ja Luxor-radioiden ohella valmistamaan mustavalkotelevisioita. Vuonna 1964 ISKUMETALLI fuusioitiin Lohjan Kalkkitehtaaseen ja vuonna 1971 kodinelektroniikka sai nimekseen Finlux.

Pumppujen valmistusta, maahantuontia, huoltoa, tuotekehitystä...

Lohjan Kalkkitehdas Oy Iskumetalli jatkoi pumppujen valmistusta sekä tuotekehitystä. Virkkalan pumpputehtaalla aloitettiin vuonna 1980 pumppukoneikoissa käytettävien painesäiliöiden valmistus. Vuonna 1988 Oy Lohja Ab osti hankolaisen säiliövalmistajan, Oy Södermanin Konepaja Ab:n. Tuotanto siirrettiin Virkkalaan pumppujen valmistuksen yhteyteen.

Pumppulohja aloitti 1970-luvulla Weda-tyhjennyspumppujen myynnillä. 90-luvulla Pumppulohja aloitti yhteistyön Pumpex-tyhjennyspumppujen valmistajan kanssa, jonka jälkeen edustimme Grindex-tyhennyspumppuja. Nykyään valikoimasta löytyy jälleen laaja valikoima Weda-tyhjennyspumppuja. Pumppulohjalla onkin erittäin pitkät perinteet tyhjennyspumppujen myynnissä ja huollossa.

ISKUMETALLIn mainososastolla oltiin vuonna 1965 erittäin innovatiivisia. Tuolloin todettuun ilmaston kylmenemiseen oli vastalääkkeeksi Oy Lohja Ab:lla kehitetty Iskumatic-lämmittimet. Ilmoitus HS 01.09.1965

Oy PUMPPULOHJA Ab syntyi vuonna 1991 MBO-kaupalla. Oy Lohja Ab:n pumppujen ja paineastioiden valmistusta jatkaneen yrityksen perustajat ja enemmistöosakkaat olivat Kaj Stigell ja Erkki Virta. Pumppulohjan liiketoiminta aloitettiin Virkkalan tehdasalueella entisissä tiloissa.

Vuosi 1993 - oma tehdaskiinteistö pumppujen ja painesäiliöiden valmistukseen ja tytäryhtiö Saukkolaan

Oy Pumppulohja Ab osti v. 1993 Nummi-Pusulan Saukkolasta omat 3500 m²:n tuotantotilat. Tuotannon laajentuessa ostettiin v. 1995 naapuritontilla sijaitsevat 1500 m²:n lisätilat. Samana vuonna perustettiin vedenkäsittelyalalla toimiva tytäryhtiö Oy WatMan Ab yhdessä Hannu Mäkisen ja Antti Helanterän kanssa. Näin Pumppulohjasta tuli osaava vedenkäsittely toimija. Toiminta laajentui nopeasti myös talousveden käsittelyyn niin kotitalouksissa kuin yhdyskunta- ja teollisuuspuolella. Tänään olemme johtava vesilaitevalmistaja loistoristeilyaluksiin. Laitteemme ovat mm. äärimmäisen energiatehokkaita käänteisosmoosilaitteistoja ja siten myös ympäristöystävällisiä.

Vuonna 2004 yhtiössä tehtiin toinen MBO kauppa ja omistajiksi tuli Jukka Malinen, Mari Virta, Stefan Stigell, Reijo Lehtinen, Hannu Mäkinen ja Antti Helanterä. Gävle Tryckärl och Vatten AB perustettiin vuonna 2012 ja Gävle Galvanin painesäiliöliiketoimintaa jatkettiin Gävlessä.

Suomalaisen vedenkäsittelyn kansainvälistymisen aika

Vuonna 2019 Pohjoismaiden johtava itsenäinen vesipumppualan palveluyritys, Lakers Group osti Pumppulohjan osakkeet. Lakers Group on pohjoismainen konserni, joka tuottaa jälkimarkkinapalveluja vesi- ja jätevesiteollisuudelle. Se tarjoaa pumppuihin, pumppuasemiin, sähkömoottoreihin ja vastaaviin komponentteihin liittyvää ylläpito-, huolto-, kehitys- ja teknistä konsultaatiota.

Lakers Groupin tulo Pumppulohjan omistajaksi vahvistaa mahdollisuuksiamme Pohjoismaiden markkinoilla. Pumppulohjan kotimainen liiketoiminta jatkuu ennallaan ja kasvatamme vientiä pohjoismaihin sekä meriteollisuuteen.

20-luvulla Pumppulohjan päätuoteryhmät ovat: pumput, painelaitteet ja vedensuodattimet - kohderyhminä niin yksittäiset kotitaloudet kuin maatalouden, teollisuuden ja rakentamisen vedenkäsittelyn avun tarvitsijat.

Liikevaihto noin 100 miljoonaa ja noin 500 työntekijää

Pumppulohja on Suomen johtava riippumaton pumpputoimittaja, painelaitevalmistaja ja vedenkäsittelyn osaaja niin maalla kuin merellä. Lakers ryhmän liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja työntekijöitä noin 500 henkilöä, Suomessa Pumppulohjan liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja työllistämme 80 kokoaikaista työntekijää.

Pumppulohjalla on toimipisteet Lohjan Saukkolassa ja Ruotsissa Gävlen kaupungissa. WatMan Engineering liiketoimintamme on Lahdessa.

Viennin osuus liiketoiminnastamme on merkittävä ja kasvava. Viennin päämarkkina-alueemme ovat Pohjoismaat ja Saksa sekä seitsemän meren meriteollisuus.

Uppopumput, porakaivopumput, vesirengaspumput... Kaikki pumput ja vedensuodatuksen ratkaisut

Vuosikymmenien aikana olemme toimineet kaikkien merkittävien valmistajien kanssa ja toimimme yhä: Isku-pumput, Lohja-pumput, Vogel N -pumput, Uppo-Pyke -pumput, Pyke-pumput, Isku-Jet -pumput, Ebara-pumput, Vogel-pumput, Weda-tyhjennyspumput, Pumpex-pumput, Gindex-tyhjennyspumput, Pedrollo-pumput. Cintropur-suodattimet, Trojan UV ja WatMan -suodattimet ja -pumput.

PUMPPULOHJAN ARVOT:

  • Vastuu asiakkaistamme, tavoitteena olla ensimmäinen valinta luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.
  • Toimimme ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen, tavoitteena vuorovaikutuksellinen rehellinen ja kunnioittava työympäristö.
  • Tavoitteenamme on laajentua uusille markkinoille yhdessä uusien kumppaneiden kanssa ja samalla kehittää ja laajentaa tuotantoa Suomessa.

Kiitämme kaikkia asiakkaita, työntekijöitä ja yhteystyökumppaneita vuosien varrella. Tervetuloa mukaan jatkamaan historiaamme.

Ohessa linkki tämän päivän yhteystietoihimme www.pumppulohja.fi/yhteystiedot.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pumppulohja´s history


The roots of the Pumppulohja grows deep in Lohja’s history.

History of Oy Pumppulohja Ab starts In 1946 when Lohjan Kalkkitehdas Oy bought Iskumetalli Oy, which two years later started as a licensed manufacturer of Luxor radios together with pump manufacturing.


Together with Luxor Radios ISKUMETALLI manufactured Mobila- heat line pumps in Lohja’s factory Mobila – heatline pumps. HS 25.01.1953

In 1956 product range already included ISKU pumps. Today, more than 65 years later, ISKU-Jet automatic water pumps and ISKU water ring pumps are modern, efficient and durable product. ISKU remains to be a quality conscious choice. HS 18.06.1956

In 1958, in addition to pumps and Luxor radios, ISKUMETALLI began manufacturing black and white televisions. In 1964, ISKUMETALLI was merged with the Lohja Kalkkitehdas and in 1971, home electronics got a new brand name - Finlux.

Pump manufacturing, import, maintenance, product development ...

Lohjan Kalkkitehdas Oy Iskumetalli continued the manufacture of pumps and product development. In 1980, Virkkala pump factory began manufacturing pressure vessels for use in pumping stations. In 1988, Oy Lohja Ab acquired tank manufacturer in Hanko - Oy Söderman's Konepaja Ab. Production was transferred to Virkkala in connection with the manufacture of pumps.
In 1970s Oy Pumppulohja Ab started as a distributer (agent / sale) of Weda drainage pumps. In 90s, Oy Pumppulohja Ab began cooperating with the drainage pump manufacturer of Pumpex, and nowadays the product range includes a wide range of Pumpex and Grindex drainage pumps. Oy Pumppulohja Ab has a very long tradition in the sale and maintenance of drainage pumps.

In 1965, ISKUMETALLI's advertising department was very innovative. Iskumatic heaters developed by Oy Lohja Ab were used as “an antidote to the cooling of the climate” observed at that time. Notification HS 01.09.1965

Oy PUMPPULOHJA Ab was found in 1991 through Management Buy Out transaction. The founders and majority shareholders of Oy Lohja Ab, a company that continued to manufacture pumps and pressure vessels, were Kaj Stigell and Erkki Virta. Pumppulohja's business was started in the former premises of the Virkkala’s factory area.

1993 - Own factory facilities for pumps and pressure vessels manufacturing and subsidiary in Saukkola

In 1993, Oy Pumppulohja Ab bought its own 3,500 m2 production facilities in Nummi-Pusula's Saukkola area. As production expanded, additional premises of 1,500 m² on a neighboring plot were purchased in 1995. In the same year, Oy WatMan Ab, a subsidiary operating in the water treatment industry, was found together with participation of Hannu Mäkinen and Antti Helanterä. In this way, Oy Pumppohja Ab became a highly professional water treatment operator. Operations also expanded rapidly to the treatment of domestic water, both in households and in the municipal and industrial sectors. Today, Oy Pumppulohja Ab is leading manufacturer of water equipment for luxury cruise ships. Our devices are e.g. energy efficient reverse osmosis systems and thus also environmentally friendly.
In 2004, another Management Buy Out transaction took place and Jukka Malinen, Mari Virta, Stefan Stigell, Reijo Lehtinen, Hannu Mäkinen and Antti Helanterä became new owners of the company. Gävle Tryckärl och Vatten AB was founded in 2012 and Gävle Galvan's pressure vessel business continued in Gävle.

Finnish water treatment goes international.

In 2019, Lakers Group, the leading independent water pump service company in the Nordic countries, acquired shares of Oy Pumppulohja Ab. Lakers Group is a Nordic concern, providing aftermarket services to the water and wastewater industry, maintenance, servicing, development and technical consulting related to pumps, pumping stations, electric motors and similar components.

The Lakers Group's entry as the owner of Oy Pumppulohja Ab strengthens opportunities in the Nordic market. Pumppulohja's domestic business will remain unchanged and we will increase exports to the Nordic countries and the maritime industry.

In the 20th century, the main product groups of Oy Pumppulohja Ab are: pumps, pressure vessels and water filters - targeting different sectors: from individual households to agricultural, industrial and construction, all those sectors which are seeking water treatment assistance.

Turnover 100 million and 500 employees

Oy Pumppulohja Ab is Finland's leading independent pump supplier, pressure vessels manufacturer and water treatment expert both on land and at sea. The Lakers Group's turnover is approximately EUR 100 million and it employs approximately 500 people. In Finland Oy Pumppulohja Ab’s turnover is approximately EUR 15 million and we employ 80 full-time employees.

Oy Pumppulohja Ab has offices in municipality of Lohja ( Saukkola ) and Gävle, Sweden. Our WatMan Engineering business is in Lahti.

The share of exports in our business is significant and steadily growing. Our main export markets are the Nordic countries and Germany, as well as the seven-sea maritime industry.

Submersible pumps, borehole pumps, waterring pumps ... All pumps and water filtration solutions

For decades, we have worked with all major manufacturers and keep our relations strong now. Our main partners are Isku pumps, Lohja pumps, Vogel N pumps, Uppo-Pyke pumps, Pyke pumps, Isku-Jet pumps, Ebara pumps, Vogel pumps, Weda drainage pumps, Pumpex pumps, Gindex drainage pumps, Pedrollo pumps. Cintropur filters, Trojan UV and WatMan filters and pumps.

PUMP BASE VALUES:

• Responsibility for our customers, with the goal of being the first choice as a reliable partner.
• We operate with respect for the environment and human rights, with the goal of an interactive, honest and respectful work environment.
• Our goal is to expand into new markets together with new partners and at the same time develop and expand production in Finland.
We thank all our customers, employees and partners over the years. Welcome to continue our history.
Attached is a link to our contact information today at www.pumppulohja.com/contact-us
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tilaus- ja toimitusehdot verkkokaupassamme

Myyjä:

Myyjänä, jatkossa myös toimittaja, toimii Oy Pumppulohja Ab. Osoite Laatutie 4, 09430 Saukkola. Puhelin 020 741 7220 ja sähköposti info@pumppulohja.fi 

Pumppulohja-WatMan on luotettava ja vakavarainen yhteistyökumppani. Siitä on osoituksena D&N:n myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus.

Hinnat:

Hinnat on kerrottu kunkin tuotteen yhteydessä. Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. Kuljetuksen osuus hinnoitellaan ennen maksun suoritusta erikseen. Kaikki verkossa näkyvät hinnat koskevat vain kotisivujemme kautta ostoskorilla tehtäviä tilauksia.

Vastuu hintavirheistä: Oikeus hinnanmuutoksiin ja virheellisten hintojen muutoksiin pidätetään. Mikäli tuotteen hinta on noussut tilauksen lähettämisen jälkeen, myymme tilatut tuotteet tilaushetken hinnalla. Varaamme kuitenkin oikeuden hylätä tehty tilaus, mikäli hinnoittelussa on toimittajasta riippumaton virhe. Palautamme silloin suoritetun maksun automaattisesti.

Toimitustapa:

Tuotteet toimitetaan postitse tai ilmoitetun kuljetusyhtiön kuljettamina tilaajan valitseman tavan mukaisesti. Tuotteet ovat myöskin ilman eri kustannusta haettavissa tehtaaltamme erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Toimitusaika: Tuotteiden toimitusaika on tuotekohtaisesti joko heti varastosta tai 3-7 päivää, jolloin todellinen toimitusaika on 3 – 10
vrk tilauksesta. Pidemmistä toimitusajoista erikoistuotteille ilmoitamme erikseen.
Pikatoimitustapa, jolloin toimitus tapahtuu tilauspäivän tai sitä seuraavan arkipäivän kuluessa, valitaan erikseen.

Maksutapa:

Yksityishenkilönä tilattaessa hinnoissa on otettu huomioon ns. verkkokauppa-alennus, joka edellyttää tuotteiden maksamista verkkomaksuna verkkokaupan etusivulla näkyvien pankkien pankkipalveluna. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Jälleenmyyjille toimitamme tuotteita erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Toimitusmaksu:

Ennen tilauksen vahvistusta toimituskustannukset ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Toimituskulujen osuus on postitustuotteille alkaen 5 euroa ja kuljetusliikekuljetuksissa alkaen 20 euroa. Verkkokauppatilauksessa ostaja on oikeutettu verkkokauppa-alennukseen myöskin siinä tapauksessa, että hän noutaa tuotteet itse tehtaalta. 

Pikatoimituksesta perimme erillisen pikatoimituslisän 10 euroa, kun tilauksen arvo on alle 200 euroa tai 25 euroa, kun tilauksen arvo yli 200 euroa. Pikatoimitusrahti peritään 1½-kertaisesti korotettuna.

Tilauksen sitovuus:

Sitova kauppasopimus astuu voimaan, kun asiakas on jättänyt tai maksanut tilauksen. Vahvistamme yli 1000 euron tilaukset erikseen sähköpostitse tai puhelimitse. Varaamme oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä isommissa erissä tai erikoistuotteiden osalta esimerkiksi huonosta saatavuudesta johtuen. Toimittajan vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus missä tahansa vaiheessa, myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty. Katso rajoitukset kohdassa alla.

Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan, katso kohta alla. Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Tilaajan selvilleottovelvollisuus:

Ennen tilauksen antamista tilaajan tulee tutustua tuotteen tuoteselosteeseen verkkosivuillamme, tuotteeseen tehtaallamme tai keskustelemalla myyntihenkilöstömme kanssa. Selvissä tuotevirhetapauksissa toimittajat voivat vedota erehdykseen, jos kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Toimittajat varaavat oikeuden perua tehty tilaus, jos tilaaja ei ole täyttänyt selvilleottovelvollisuuttaan.

Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin aina kaupan purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen rahojen palauttamiseen.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä. Tämän vuoksi esitetyt kuvat saattavat olla ohjeellisia, ja niissä saattaa olla poikkeamia esimerkiksi värin osalta. Kuvan mahdollisilla poikkeamilla ei ole vaikutusta tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin tai toimintatapaan.

Muistutukset ja palautusoikeus:

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty.

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen vasta tuotteiden toimituksen jälkeen ilman perusteltua syytä - kuten tuotevirhettä -, puhutaan yksipuolisesti kaupanpurusta. Yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä palautamme tuotteista jo maksetun kauppasumman. Emme kuitenkaan palauta yksipuolisen kaupanpurun yhteydessä jo maksettuja toimituskuluja, jotka jäävät tilaajan maksettaviksi.

14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa ja etämyynnissä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa verkkokaupasta tilaamansa tuote viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, palautusilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Tuote on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua palautusilmoituksen tekemisestä.

Tuotetietovirheen tai tuotevirheen takia tehtävä palautus on postitse asiakaspalautuksena maksuton. Jos tuote palautetaan kuljetusyhtiöpalveluna, toimittajan sopimusrahtinumero tulee aina ilmoittaa. Ostohetkeksi katsotaan se päivä, jolloin lähetys on vastaanotettu tai noudettu postista.

Verkkokauppamyynnin palautusoikeus koskee käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautusaikana kuluttajalla on oikeus tutustua tuotteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan tuotteen liikkeestä. Kuluttaja voi avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen tavaraa menettämättä palautusoikeuttaan. Hän ei voi kuitenkaan ottaa tavaraa käyttöön. Tuotteen käyttöönoton jälkeen tuote ei ole vapaasti palautettavissa, vaan tuotetta koskee yleiset takuusääntömme, kohta alla.

Poikkeustapauksessa voimme hyväksyä myyntikelvottoman, puutteellisen tai palautusajan ylittävän tuotteen palautuksen. Veloitamme kuluja kuitenkin vähintään 30% palautettavan tuotteen hinnasta.

Takuut:

Kaikilla tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Tuotekohtaisesti takuumme on yleisimmin 12-24 kuukautta. Kuluttajasuojalain mukaisesti ostajan on ilmoitettava virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

Reklamaatio

Tuotteessa ilmenevän vian tai ongelman ilmetessä, täyttäkää oheinen reklamaatiolomake. Näin osaamme paremmin palvella Teitä.

https://www.pumppulohja.fi/pag...

Noudatamme Suomen lakia aina. Noudatamme lisäksi Suomessa yleisesti käytössä olevia sopimus- ja takuuehtoja.

Katso hinnasto:

https://www.pumppulohja.fi/fil...

Täydellisen tuotekohtaisen takuun saa pyydettäessä sähköpostiosoitteesta info@pumppulohja.fi tai info@watman.fi .

Lähetä tarjouspyyntö

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä

Hyväksyn evästeiden käytön